6 Mayıs 2011 Cuma

The Economist Dergisi EFT üzerine makale

https://www.economist.com/user/3736047/comments

Therapist-free therapy

Mar 8th 2011 10:43 GMT The Economist

The therapy EFT - Emotional Freedom Techniques - has been very effective in resolving PTSD in Vietnam and Desert Storm veterans. What's more ... it's free and so perhaps is not in favour with the multinational drug companies who sponsor medical research.

The basis of EFT is that the neural bonds formed when the initial event is stored in our brain/psyche continue to transmit associated responses to stressful situations or impressions which have been hardwired into our mental processing.

EFT therapy re-visits the situations verbally and through acu-pressure allows the bond to be neutralized and so the client will still be aware of the incident (being shot at while jumping out of an attack helicopter) but will no longer have the associated trauma symptoms ..... heightened heart rate, respiration, muscular tension etc.

This research paper from the American National Institute of Mental Health shows the way in which these neural bonds can be neutralized in a chemical method creating the same result.

Terapistsiz Terapi

8 Nisan 2011 The Economist

Duygusal Özgürleşme Teknikleri Vietnam ve Irak savaşı sonra travma sonrası stres bozukluğu yaşayan askerlerde çok etkin sonuçlar verdi. Dahası, bedava ve galiba tıbbi araştırmalara sponsor olan çok uluslu ilaç şirketlerinin aleyhinde çalışıyor.

EFT, zihin işleyişindeki geçmişte yaşanmış çekirdek olayla kuvvetli şekilde ilintili durumları gidermek için bu gerilimli olayların etkisini yok edecek sinirsel bir onarma gerçekleştiriyor.

EFT Terapisi sözel olarak geçmiş olayı yeniden ziyaret ederken, aku-pres ile duygu nötürlenmesini sağlayarak, hastanın halen geçmiş olayı tamamen hatırlarken (örneğin saldırıya uğrayan bir helikopterden atlarken vurulma) artık hiçbir travma semptomu taşımamasını sağlıyor... kalp atışı hızlanması, nefes,kas kasılması vs.

Amerikan Ulusal Zihin Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılmış bu araştırma, EFT’nin kopmuş sinirlerin kimyasal metod ile aynı sonuçları veren onarımını sağladığını göstermiştir.

Hiç yorum yok: